Підприємством отримано сертифікат. інформацію про сертифікат можна переглянути за посиланням тут. Сам сертифікат доступний за посиланням тут.
Це повідомлення має на меті забезпечити надання інформації для тих, хто є задіяні, або на кого впливає  управління лісовим господарством.
Лісова сертифікація    –  це процес оцінки та визначення лісів, якими добре управляють, де керівництво є здоровим з точки зору збереження навколишнього середовища, та водночас економічно життєздатним соціально корисним.
В зв’язку з проведенням лісової сертифікації      філія «Хмельницьке лісомисливське господарство» приймає на себе добровільне довготермінове зобов’язання щодо дотримання принципів і критеріїв ЛОР.

При цьому підприємство зобов’язується:

  • застосовувати на практиці принципи і критерії ЛОР зі сталого ведення лісового господарства;
  • використовувати всі види лісових ресурсів на принципах сталого розвитку;
  • вирішувати соціальні питання ведення лісового господарства, підтримувати соціальний і економічний розвиток місцевого населення;
  • консультуватися з усіма зацікавленими сторонами з питань планування та ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку;
  • відстежувати стан довкілля і постійно вдосконалювати лісогосподарське виробництво, робити його екологічно безпечним;
  • вживати профілактичних дій із пом’якшення негативних впливів лісогосподарського виробництва на навколишнє середовище;
  • гарантувати, що всі лісові робітники, чия професійна діяльність суттєво впливає на навколишнє середовище, будуть відповідним чином навчені практичним діям з виконання цих зобов’язань.
Ми звертаємось до сторін, зацікавлених у впровадженні та розвитку лісової сертифікації. Зацікавленими сторонами або групами зацікавлених сторін у сертифікаційному процесі вважаються будь-які фізичні особи або групи осіб чи організації та установи, які або проявляють активний інтерес до лісового господарства, або залучені в систему відносин, пов’язаних з лісовим сектором економіки.

Ці групи можуть бути представлені працівниками лісового господарства, екологічними та природоохоронними організаціями, лісозаготівниками, людьми, чиє життя нерозривно пов’язане з лісом, дослідницькими і науковими організаціями, соціальними організаціями та групами із захисту прав людини, місцевим населенням, яке регулярно відвідує ліс з метою рекреації або загального користування лісом, органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, працівниками державних структур, торговельними представниками та компаніями з торгівлі деревиною, зацікавленими фізичними особами тощо. Пропонована дата проведення  аудиту з 30 жовтня 2017 року

Інформація про плани розвитку лісового господарства та використання лісових ресурсів, про заплановані лісогосподарські заходи та очікувані екологічні і соціальні наслідки такої діяльності філії «Хмельницьке лісомисливське господарство» висвітлена на сайті лісгоспу

Запобігання збору, полюванню чи відлову рідкісних та тих, що перебувають під загрозою, видів рослин і тварин